Alle voksne med sprog-/talevanskeligheder kan henvende sig direkte til CKU og anmode om at få foretaget en talepædagogisk vurdering. Vær opmærksom på, at hvis henvendelsen drejer sig om stemmevanskeligheder, skal man have en undersøgelse hos en Øre-Næse-Halslæge, som er mindre end 6 måneder gammel.

Henvendelse kan også ske gennem pårørende, praktiserende læge, speciallæge, sygehus, sagsbehandler eller andre fagpersoner.

Undervisningen varetages af talekonsulenter. Efter en indledende undersøgelse laver talekonsulenten en individuel undervisningsplan sammen med dig. Undervisningen foregår som eneundervisning eller på små hold. Undervisningen er gratis.

Formålet med undervisningen er

  • at bidrage til, at den voksne med tale- sprogvanskeligheder forbedrer og udvikler kommunikationsevnen så optimalt som muligt.
  • at mindske de følgevirkninger, der er opstået efter en skade.
  • at bibringe den ramte og de pårørende indsigt i følgevirkningernes omfang og den nye livssituation.
For mennesker med alvorlige kommunikationshandicap er der ofte hjælp at hente i den nyeste teknologi.

CKU holder sig opdateret på de nyeste programmer og betjeningsudstyr, og vi tilbyder undervisning i at bruge dem.

Sidst opdateret

25.04.2023

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00