Nedenstående tilhører CKU-Syns målgrupper:

 • Børn og voksne med en varig nedsat synsfunktion, hvor synsevnen er under 6/18 = 0, 33 (normalsyn 1,0) og/eller et meget indsnævret synsfelt.
 • Børn og voksne med en hjernebetinget synsnedsættelse.
 • Pårørende samt fagpersoner i institutioner, på skoler osv.
 • Børn og voksne med medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser. (Brugere, som oftest ikke er synshandicappede, men som har behov for specialfremstillede tilskudsberettigede optiske synshjælpemidler)
 • Børn og voksne med behov for øjenprotese

Voksne

Der ydes synsfaglig rådgivning, vejledning og udredning i hjemmet og på arbejdspladsen. Pårørende og evt. andre fagpersoner inddrages hvis borgeren ønsker det, og når det er relevant for den synsfaglige udredning.

Indsatsen kan indebære:

 • rådgivning / vejledning og udredning vedrørende synsproblematik
 • afprøvning af synshjælpemidler,
 • instruktion/undervisning i brugen af hjælpemidler
 • synskompenserende undervisning i kommunikation, ADL (almindelig daglig levevis)samt i mobility(at færdes som synshandicappet).
 • synsfaglig udredning i forhold til arbejdsmarkedet. Foregår i samarbejde med jobcenter eller syge/dagpengeafdelingen i kommunen.

Formålet med indsatsen er, at borgeren udnytter sit funktionsniveau så godt som muligt

Børn fra 0-6 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets synsmæssige og kompensationsmæssige muligheder udredes ved undersøgelser, observationer samt ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.

Synskonsulenten vejleder om:

 • Synsstimulering
 • Stimulering af brugen af andre sanser
 • Synshjælpemidler
 • Indretning af hjem/institution i forhold til synsnedsættelsen
 • Vurdering af behovet for lys
 • Kursustilbud fra Refsnæsskolen


Formålet er at støtte barnets udviklingsmuligheder optimalt.
Der samarbejdes bl.a. med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen.

Børn/unge fra 7 til ca. 19 år

Der ydes synsfaglig vejledning i hjem, på skole og på institution ud fra øjenlægelige oplysninger og barnets udviklingsmæssige potentialer.

Barnets behov for specialpædagogisk/hjælpemiddelmæssige indsats udredes. Det foregår ved undersøgelse, observationer og ved samtale med forældre og fagpersoner som er tilknyttet barnets hverdag.

Synskonsulenten vejleder om:

 • synsproblematik
 • synshjælpemidler,
 • brugen af hjælpemidler
 • Indretning af hjem og institution i forhold til synsnedsættelse
 • Bl.a. behov for lys/særlig lyssynskompenserende undervisning i kommunikation, ADL(almindelig daglig levevis) samt i mobility (at færdes som synshandicappet).
 • Kursustilbud fra Refsnæsskolen og fra Instituttet for Blinde og Svagsynede

Formålet er at barnet får mulighed for at udnytte synsmæssige potentialer og at barnet lærer, at kompensere for det manglende syn så barnets udviklingsmuligheder støttes optimalt.

Der samarbejdes med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen for børn/unge under 18 år.

Der er fri henvendelsesret. CKU-Syn giver synsfaglig rådgivning og vejledning til alle interesserede, men se nærmere vedr. vores primære målgrupper her, men se nærmere vedr. vores primære målgrupper ovenfor.Undervisning for borgere:

 • der undervises i at læse og skrive med optiske hjælpemidler
 • der undervises i at benytte en computer til kommunikation ved hjælp af forstørrelse og eller oplæsefunktion
 • der undervises i, at benytte elektroniske notathjælpemidler til skriftlig kommunikation.
 • der undervises/instrueres i at læse ved hjælp af lyd
 • der undervises i ADL (almindelig daglig levevis)
 • der undervises i mobility, ledsageteknik(at færdes med nedsat syn, indlæring af ruter, at benytte mobilitystok, at benytte andre orienteringshjælpemidler, ledsageteknik)

Kurser i kompenserende teknikker ved huslige aktiviteter afholdes 2 gange årligt. Klik her for at se kursusindhold:

Der tilrettelægges kurser i ovenstående undervisningstilbud. Kurserne tilrettelægges efter behov.

Undervisning for personalegrupper:

Der tilrettelægges kurser i synsfaglige problematikker.

Kurserne tilrettelægges efter behov.

Hjælpemidler til svagsynede er primært optik med forstørrende virkning, lupper, lupbriller, kikkertbriller samt kombinationer heraf. Endelig skal nævnes muligheden for lån af et CCTV, som er et elektronisk forstørrelseshjælpemiddel.

Et CCTV kan ofte anvendes, hvis der ikke på anden måde kan opnås læsesyn med svagsynsoptik.

Afprøvning kan foregå i hjemmet, på institutionen, på CKU-Syn eller efter aftale, hos de optikere der er vores samarbejdspartnere.

Andre synshjælpemidler kan f. eks. være lydbogafspiller, talende ur, ADL(almindelig daglig levevis)-hjælpemidler, særligt lys, elektroniske kommunikationshjælpemidler, mobility stok osv.

Afprøvning af disse hjælpemidler kan foregå i hjemmet, på institutionen, eller på CKU-Syn.

Hjælpemidlerne kan udlånes, når der er foretaget en individuel udredning af behovet som viser:

 • at hjælpemidlet kan anvendes af ansøger og i væsentlig grad afhjælpe for synsnedsættelsen
 • at hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 • er nødvendigt for at man kan udøve et erhverv

Ansøgning og udlån sker i henhold til Lov om Social Service.

CKU-Syn vejleder i ansøgningsprocedure. Her er links til ansøgningsskema om svagsynshjælpemidler samt

Reparation af hjælpemidler

Du skal kontakte CKU-Syn for eventuel reparation.

Almindelig vedligeholdelse skal du selv sørge for.

Almindelig vedligeholdelse er f.eks.:

 • udskiftning af alm pærer, alm. batterier og printerpatroner.

Sidst opdateret

13.07.2021

Ansvarlig redaktør

Syn - Hjerneskade - Tale - IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Administration

Tlf. 9915 7600

Mandag til torsdag kl. 8.00-14.00, fredag kl. 8.00-12.00